Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου HotSpot

Τελευταίες 30 ημέρες
27/04/2013 - 27/05/2013
Συνδέσεις 16677
Διάρκεια 21980 ώρες
Διάρκεια (Μ.Ο.) 1.32 ώρες
Downloads 1142.44 GB
Downloads (Μ.Ο.) 70.15 MB
Uploads 104.82 GB
Uploads (Μ.Ο.) 6.44 MB

Περισσότερα...


Εγγραφή στο newsletter

Εγγραφείτε στο NewsLetter για άμεση ενημέρωση στο email σας σε ό,τι αφορά την Δ.Ε. Υπάτης.


Ανακοινώσεις
Δελτία ΤύπουΔημοσκόπηση
Σε ποιά θεματική ενότητα επιθυμείτε να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας
Υπηρεσίες της Δ.Ε.
Έργα της Δ.Ε.
Αθλητισμός
Πολιτισμός
Τουρισμός
Σε καμία
Αποτελέσματα

Εορτολόγιο
Γιορτάζουν σήμερα 19/04:

- Ο Αγιος Παφνούτιος


Ενδιαφέροντα


Ευρυζωνικότητα Δ.Ε. Υπάτης


Χρηματοδότηση

Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια του Μέτρου 4.7 "Ενίσχυση Δράσεων της Καινοτομίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας". Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αρχική > Δημότες > Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, πρέπει ν΄αναφέρεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα δηλώνεται με την καταβολή προστίμου (χαρτόσημο 4,40€). Μετά την εκατοστή ημέρα δηλώνεται με καταβολή προστίμου 13,21€ χαρτόσημο σε διπλότυπο είσπραξης (επιπλέον 20% ΟΓΑ).

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως

  1. Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό.
  2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων.
  3. Δελτία ταυτότητας των γονέων.
  4. Ληξιαρχική καρτέλα ή οικογενειακό βιβλιάριο.
  5. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης